Svenska artiklarغير مصنف

OM Oss

Tillsammans bygger vi hela bilden 

Riksförbundet Mosaik består av en grupp ambitiösa, målmedvetna och framgångsrika arabisktalande män och kvinnor som tror på en bättre framtid. De tog initiativet av att bilda en paraplyorganisation, under paraplyn möts individer med olika uppfattningar och ideologier för att bygga ett starkt nätverk som gör skillnad, med hänsyn till den geografiska fördelningen för de arabisktalande personer i Sverige. 

Varför mosaik?

För att vi respekterar och uppskattar skillnaden.

Mosaiks budskap

Vi arbetar tillsammans hand i hand för att vara en aktiv del av det svenska samhället och göra skillnad.

Mosaiks mål Mosaik har som mål att:

1- Förbättra status för arabisktalande individer genom att arbeta och tillhandahålla samhällsinformation som är av intresse för invånare och asylsökande, samt höja individens och samhällets välbefinnande i en miljö som ger frihet och rätt att välja inom mänskliga och sociala gränser.

2. Främja en kultur av rättigheter och skyldigheter: det vill säga rätten till yttrandefrihet, hälsa, utbildning och deltagande av kvinnor, ungdomar och personer med särskilda förmågor för att bygga jämn medborgarskap i det nya landet.

3. Inrätta ett långsiktigt strategiskt förhållande med statliga sektorer och aktivt civilsamhälle, som delar liknande mål för att hantera sociala och ekonomiska luckor.

4. Arbeta för att eliminera diskriminering av invandrarkvinnor, uppnå jämställdhet mellan könen, påverka allmänheten, och ändra rådande patriarkaliska metoder, mentalitet och uppfattningar.

5. Bygga ett nätverk av professionella relationer med näringslivet och arbetsmarknaden, vilket hjälper arbetssökande att hitta rätt möjlighet.

6. Samarbeta med forskare, studenter, journalister och jurister och ge dem nödvändigt stöd för medieproduktion och forskning som belyser våra frågor.

7. Arbeta med alla åldersgrupper i samhället, oavsett deras hälso- och psykiska status, utveckla en strategi för att nå grupper av pensionärer, äldre och personer med särskilda behov, samt ge psykologiskt stöd till behövande och fokusera på mental hälsa/ohälsa.

8. Arbeta med att skapa social skyddsnät för att skydda ungdomar, särskilt i utsatta områden , i syfte att hålla dem borta från världen av organiserad brottslighet, droger och alkoholmissbruk.

9. Sträva efter att skapa ett nytt offentligt utrymme som rustar nostalgin till hemlandet, genom att organisera utflykt och resor inom Sverige och grannländerna, för att komma närmare naturen, som är en viktig del av den skandinaviska kulturen.

10. Främja kulturen för kollektivt volontärarbete bland samhället.

11. Fullt och organiserat frivilligt deltagande i händelse av kriser och naturkatastrofer och tillhandahållande av nödvändigt samhällsstöd.

Handlings Mekanism

Mosaik bildar en interaktiv bana genom forum, paneldiskussioner, workshops, öppna samtal. Även sammankomster av individuella insatser som bidrar till skapandet av ett nätverk för utbyte av expertis och mentorskap. Det möjliggör för förändringsskapare och nya talanger att möta rådande samhällsutmaningar genom att utforma och genomföra sociala, pedagogiska, sport- och utforskande program och aktiviteter. Vi syftar till att främja integration, affärsutveckling och utveckling av individers kapacitet och kunskap.

Kärnvärden och principer:

– Skillnad: En av de kärnvärden som vi är stolta över i Mosaik är respekt för skillnad.

– Transparens : Det är en princip som vi antar när vi utövar alla våra kontakter med våra partners och på detta sätt lägger vi alla protokoll från inspelade möten och alla ekonomiska frågor på begäran.

– Öppenhet, tydlighet och samarbete för att skapa fler synergier.

– Innovation och ledarskap när det gäller att skapa program och aktiviteter som möter önskan och ambitionerna hos det arabisktalande samhället.

– Ledarskap: Mosaik hanteras på ett okonventionellt sätt, där styrelsen tillåter människor med erfarenhet och kunskap att utföra uppgifterna. Styrelserna för avdelningar och aktiviteter ges en stor marginal för att fatta beslut som passar omständigheterna för varje förening.

Styrelse

Riksförbundet Mosaiks styrelse består av tio medlemmar, som befinner sig över Sveriges utökade geografi. Det tas i beaktandet köns och kunskaps-diversitet bland medlemmarna i förbundet.

– Styrelseledamöter i alfabetisk ordning:

Bushra Alzein | Förbundets sekreterare
Eyad Shehab | Ordförande
Hasan Homsi | Planering ansvarig
Ikbal Khamis | Förening ansvarig
Rana Jukhadar | Public Relations
Ziead Mathbout | Region ansvarig

زر الذهاب إلى الأعلى